top of page

Cabinet

#materials-extraction

markings: swirling symmetrical patterns, probably intended to represent plants

usage: plant container

date: 17th-century (ascertained from carbon dating)

Surprisingly, various types of trees gave their limbs and trunks to this large piece of furniture. Many of these tree varieties only grow in the planet’s hottest regions, which makes the object astonishing because this region does not bear evidence of such high temperatures. Our ancestors must have transported different species of trees across unimaginable distances to build it. We cannot understand why our ancestors would cut down trees across the globe and ship them to another location when trees grow everywhere.


Read what 21st century objectologists wrote about the cabinet

Kabinet

#materiaalwinning

keurmerk: wervelende symmetrische patronen, waarschijnlijk bedoeld om planten voor te stellen

gebruik: plantenbak

datum: 17de eeuw (vastgesteld door datering van koolstof)

Verrassend genoeg gaven verschillende soorten bomen hun takken en stammen aan dit meubelstuk. Veel van deze boomsoorten groeien namelijk niet in deze regio, maar alleen in de warmste gebieden in de wereld. Destijds waren er in deze regio geen sporen van zulke hoge temperaturen dus is dit een opmerkelijk object. Onze voorouders moeten verschillende boomsoorten over lange afstanden hebben vervoerd om dit meubelstuk hier te kunnen maken. We begrijpen niet waarom men dit deed. Hier groeiden toch genoeg bomen?

bottom of page