top of page

Ice axe

#human-and-non-human-connection

markings: “STUBAI” and illustrated mountain

usage: traversing icy terrain

date: 20th-21st century, when “winter sports” existed

What an arrogant object. To think our ancestors believed they could conquer the great ice fields with this device — just for fun. This all changed when the snow and ice disappeared. Humanity only avoided catastrophic meltdowns thanks to the people living in the higher lands who reminded the rest of the world that humans and nature are one. How silly to think we could dominate nature when all that was needed was our love and respect. We keep this object as a reminder not to lose that bond again. 


Read what 21st century objectologists have to say about this object

IJshamer

#menselijke #niet-menselijke-verbinding

keurmerk: "STUBAI" en illustratie van een berg

gebruik: doorkruisen van ijzig terrein

datum: 20-21ste eeuw, toen "wintersport" nog bestond

Wat een arrogant voorwerp. Onze voorouders dachten met dit gereedschap de grote ijskappen te kunnen bedwingen – enkel voor de lol. Dit veranderde toen de sneeuw en het ijs begonnen te verdwijnen. De mensheid voorkwam een catastrofale smelting, doordat zij die hoog in de bergen woonden, ons eraan herinnerden dat mens en natuur één zijn. Het enige wat nodig bleek te zijn was een beetje liefde en respect. We bewaren dit object nu als herinnering om die band niet opnieuw te verliezen. 

bottom of page