top of page

Lamp

#biodiversity #accessibility

markings: Lightwell Friso Kramer LED

Humans used objects like these to deliver light to places it did not occur naturally – at all times of day! The light emitted by these objects polluted ecosystems and led to mass bird and insect extinctions. The light also messed with humans’ circadian rhythms and hindered our ancestor’s ability to sleep. We can’t imagine a world in which every human had a light source – let alone a reason for one. Perhaps this device was a tool for a specialist vocation, such as a dark-place explorer.


Read what 21st-century objectologists have to say about this object

Lamp

#biodiversiteit #toegankelijkheid

keurmerk: Lightwell Friso Kramer LED

gebruik: tegen duisternis

datum: begin 21ste eeuw

De mens gebruikte voorwerpen om licht te brengen op plaatsen waar het van nature niet aanwezig was - op elk moment van de dag! Het licht van deze objecten vervuilde het ecosysteem en leidde tot het massaal uitsterven van vogels en insecten. Het licht verstoorde ook het biologische ritme van de mens zelf en belemmerde het slaapvermogen. Wij kunnen geen wereld voorstellen waarin elk mens een eigen lichtbron heeft - laat staan een reden voor eigen gebruik. Misschien is dit apparaat een hulpmiddel voor een gespecialiseerd beroep, zoals een ontdekkingsreiziger van donkere plekken.

bottom of page