top of page

Plastic wrap

#materials #museum-practice

markings: none

usage: object shroud

date: present in the geological record from the mid-20th century

Objectologists refer to the 21st-century as the Age of Plastic because of the material’s presence in the geological layer of this period. Plastic is pervasive throughout the Depot Boijmans Van Beuningen excavation site. The amount of plastic appears deliberate. Our ancestors encased objects in the material with care and precision. It is unclear why they used something so toxic to humans and the environment. What secret properties must this material have for them to use it so liberally? Much still mystifies us about the ceremonial practices of 21st-century object keepers. 


See what 21st-century curators write about this object

Plasticfolie

#materiaal #museale-werkwijze

keurmerk: geen

gebruik: kleed voor objecten

datum: aanwezig in het geologisch archief sinds halverwege 20ste eeuw

Objectologen noemen de 21ste eeuw het ‘tijdperk van plastic’ vanwege de aanwezigheid van het materiaal in de geologische laag. Plastic komt veel voor in het Depot Boijmans Van Beuningen. De hoeveelheid plastic lijkt opzettelijk. Onze voorouders verpakten voorwerpen met zorg en precisie in het materiaal. Het is onduidelijk waarom zij iets gebruikten dat zo giftig is voor mens en milieu. Wat waren de eigenschappen van dit materiaal om het zo veelvuldig te gebruiken? Er is nog veel onduidelijk over de ceremoniële praktijken van objectbewaarders uit de 21ste eeuw. 

bottom of page