top of page

Undeciphered symbols

#gender #sexual-equity

markings: none

usage: a visual language

date: unknown

We have found an abundance of these objects across other sites. Always the same two shapes, always together. It’s as if our ancestors used these symbols to divide the world in two groups. Dominant theories suggest the objects originate in a lost alphabet of symbols that hasn’t been deciphered yet. Our best guess is that these objects had something to do with producing and storing natural fertilisers. The land where versions of these objects have been found has a strange quality. Whatever we plant there grows in abundance. 


Read what 21st century objectologists have to say about the symbols

Onontcijferde symbolen

#gender #seksuele-gelijkheid

keurmerk: geen

gebruik: een visuele taal

datum: onbekend

Deze objecten zijn ook veel op andere plekken gevonden. Altijd samen. Het is alsof onze voorouders met deze symbolen de wereld verdeelden in twee groepen. Mogelijk zijn de objecten afkomstig uit een nog niet ontcijferd alfabet. Een andere mogelijkheid zou zijn dat de voorwerpen iets te maken hebben met het produceren en opslaan van natuurlijke meststoffen. De grond waar voorwerpen als deze zijn gevonden heeft een vreemde eigenschap. Alles wat we daar planten groeit in overvloed. 

bottom of page