top of page

Seaweed-ware

#new-materials #extraction #energy-consumption

markings: none

usage: tableware/vases

date: early-21st century (ascertained from biopolymer dating)

What a remarkable find! A perfectly preserved set of first-generation seaweed objects. Under normal conditions, these would completely biodegrade. Seaweed farming boomed during the 21st century as an alternative to plastic. These containers were 3D printed. This type of production transformed industries by eliminating the use of valuable energy for transportation. Seaweed remains an essential material for cleaning up our ancestor’s pollution. It absorbs carbon dioxide from the atmosphere and filters nitrogen waste out of the ocean. That’s why you can now find Seaweed-ware in every home.  


Read what 21st-century objectologists have to say about these objects

Zeewier-waar

#nieuw-materiaal #delven #energieverbruik

keurmerk: geen

mogelijk gebruik: vaas/servies

datum: begin 21ste eeuw (vastgesteld door datering biopolymeer)

Wat een opmerkelijke vondst! Een serie eerste-generatie objecten van zeewier. Onder normale omstandigheden zouden deze objecten vergaan zijn. De zeewierteelt nam in de 21ste eeuw een vlucht als alternatief voor fossiele kunststoffen. Objecten werden 3D-geprint met lokaal gekweekte wieren. Deze productiewijze veranderde de industrie door transport te verminderen, waardoor er minder verspilling was van kostbare energie. Zeewier is essentieel voor het versneld opruimen van vervuiling door eerdere generaties mensen. Het absorbeert koolstofdioxide uit de atmosfeer en filtert stikstof uit de oceaan. Inmiddels wordt zeewier-waar veelvuldig in elk huis ingezet.

bottom of page