top of page

Unknown object

#biodiversity #rights-of-nature

markings: none

usage: undetermined

date: estimated early-21st century

This wooden object raises more questions than answers. Its shape, scale, and material suggest that our ancestors used it with their hands. Perhaps to soothe teething children or to strike other objects to generate music. But a discovery calls these ideas into question: testing reveals traces of honey on the wood. Could this object have something to do with bee activity? A controversial theory suggests that our ancestors used it to eat honey. However, this would mean that humans exploited bees’ labour and stole their sustenance — an absurd notion! 


Read what 21st-century objectologists have to say about this object

Onbekend object

#biodiversiteit #natuurrechten

keurmerken: geen

gebruik: onbepaald

datum: circa 21ste eeuw

Dit houten voorwerp roept meer vragen op dan antwoorden. De vorm, schaal en het materiaal wijzen erop dat onze voorouders het met hun handen gebruikten. Misschien werd het gebruikt om kinderen te kalmeren of om muziek te maken. Een ontdekking maakt deze ideeën minder geloofwaardig: uitgevoerde testen onthullen sporen van honing. Zou dit voorwerp iets te maken hebben met bijen? Een controversiële theorie suggereert dat onze voorouders het gebruikten om honing te eten. Dit zou betekenen dat de mens bijen uitbuitte door hun voedsel te stelen - een absurde gedachte! 

bottom of page